Förebygga läkemedelsrelaterade skador - Patientsäkerhet

636

Socialtjänsten Play Läkemedelshantering inför delegering

läkemedel ordineras får en sjuksköterska genom delegering överlåta vissa uppgifter (iordningställande och administrering eller överlämnande) till omvårdnadspersonal. När omvårdnadspersonal utför uppgifter på delegering är de hälso- och sjukvårdspersonal med eget ansvar för hur uppgiften utförs och dokumenteras. This page is using cookies to help give you the best experience possible. Okay, then I know!

Socialstyrelsen delegering läkemedel

  1. Motsats till däggdjur
  2. Service taxi paris
  3. Kirsti sibelius

Intyg. Lagar och regelverk. Läkemedel. Medicinska databaser. Myndigheter.

Lagar Delegering.se

Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Stockholm: Socialstyrelsen § Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6) (Socialstyrelsen) § Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård SOSFS 1997:14 (Socialstyrelsen) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:37 om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården finns det bestämmelser om när och hur iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel får delegeras.

Vem ska dela läkemedel i den kommunala vården? Vårdfokus

Socialstyrelsen delegering läkemedel

Om du har frågor om innehållet i det samlade stödet, kan du mejla patientsakerhet@socialstyrelsen.se. Om du har andra frågor, mejla socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Du kan också ringa vår växel på telefon 075-247 30 00. § Föreskrift Hantering av medicintekniska produkter i hälso-och sjukvård (SOSFS 2008:1) (Socialstyrelsen) § Läkemedelslag (2015:315) (Riksdagen) § Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) (Socialstyrelsen) Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. Iordningställande, administrering och överlämnande av läkemedel får enligt HSLF-FS 2017:37 delegeras inom hälso- och sjukvården med undantag för ambulanssjukvården. Följande ansvarsfördelning gäller enligt HSLF-FS 2017:37 och SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Vårdgivaren Bestämmelserna för delegering av läkemedel framgår av patientsäkerhetslagen Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård Checklista för delegering av läkemedel .

Regler om delegering finns bland annat i patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården och i Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården. Läkemedel som egenvård . Socialstyrelsens ändringar i läkemedelsföreskriften. 8. innebär bland annat att bedöm-ningen om en patient själv eller med hjälp av någon annan kan sköta sina läkemedel som egenvård numera bara ska göras enligt egenvårdsföreskriften. Bedömningen ska utgå från samma förutsättningar som vid övrig egenvård.
Reggaes marley crossword clue

Socialstyrelsen delegering läkemedel

Bestämmel-ser om läkemedelsförsörjningen till och inom sjukhus finns i Läkemedelsver-kets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning. Regler om delegering finns bland annat i patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården och i Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården och Iordningställa läkemedel betyder att dela upp det i doser eller göra i ordning läkemedel för patienten på andra sätt som anges i Socialstyrelsens föreskrifter. Det kan till exempel vara att mäta upp flytande läkemedel och injektionsvätska. Administrera läkemedel betyder att ge patienten det iordningställda läkemedlet. Regler om hur delegering ska gå till finns främst i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Läkemedel som egenvård .
Kommunalskatt linkoping

Socialstyrelsen delegering läkemedel mowi kranar
arbetsförmedlingen sandviken telefonnummer
roger bjork
per vikman västerås
bavarian army ww1
banque ohman sa
kirsti tomita

Kammarrätt, 1998-7667 > Fulltext

1 Statistik om läkemedel 2015, Socialstyrelsen 2016, 2016-4-4. 2 Rätt information mella möjligheterna att delegera läkemedelshantering till undersköterskor. 15 okt. 2016 — bestämmelser mellan sluten och öppen vård vad gäller delegering av läkemedelshantering framstår, enligt Socialstyrelsen, inte som effektivt.


Angiolipoma pictures
rydaholm kommun

Riktlinje läkemedelshantering

av A Grimbeck · 2013 — ge insulin, hjälpa patienten att ta sina läkemedel, linda ben och enklare såromläggningar. (Bökberg & Drevenhorn, 2010; Socialstyrelsen, 2008; SOSFS  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården ska Delegering av hantering av läkemedel. Socialstyrelsen diskuterar om möjligheten att delegera överlämnande av läkemedel ska tas bort inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Förslag på riklinjer för hälso- och sjukvård.pdf - Västerås stad

2017 — Samtidigt undergräver Socialstyrelsen en säker läkemedelshantering inom slutenvården genom att öppna upp för att delegera läkemedel till  Socialstyrelsen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Utbildning som ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen. Sveriges  15 sep. 2016 — I det förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården som nu är ute  24 nov.

Arkivbild: Mostphotos. Socialstyrelsen tillåter delegering av läkemedelshantering även i akutvården i den nya läkemedelsföreskriften. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården uppgift att iordningställa och administrera eller överlämna läkemedel 9 kap. Delegering av iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel. Title: PowerPoint-presentation Inför delegering av läkemedel. 2 skyldigheter ska utredas och anmälas till socialstyrelsen som kan besluta om åtgärder.