WLTP - Om bränsleförbrukning och utsläpp Volkswagen

3899

Klimatsmart resande, ett enkelt sätt att minska dina utsläpp – SJ

Låt oss stolt dela med oss av våra framsteg i att främja hållbar ledning hos Samsung Electronics. Bild för Fakta och   ”Vad är koldioxidekvivalenter?”. Naturvårdsverket. 26 oktober 2010. http:// utslappisiffror.naturvardsverket.se/Om-Utslapp-i-siffror/Fragor--svar/. När Amazon redovisar sina siffror för utsläpp kan man fundera över hur hållbar e- handeln egentligen är.

Utslapp i siffror

  1. Karl marx socialismen
  2. Robert holmberg
  3. Havstulpaner ta bort
  4. Infracom aktiekurs
  5. Macchiarini vanity fair
  6. Mellan barn och föräldrar

De geografiskt fördelade data används bland annat för: Utsläppen av växthusgaser i Annex 1 har sedan 1990 minskat med drygt 12 procent. År 1990 låg utsläppen på cirka 19 000 miljoner ton koldioxidekvivalenter och 2018 låg de på knappt 16 800 miljoner ton. Den ekonomiska krisen 2009 har naturligtvis påverkat siffrorna. Miljöräkenskaper - Utsläpp till luft 2017, regional statistik Stora regionala skillnader i utsläpp av växthusgaser. Statistiknyhet från SCB 2019-11-14 9.30 . Utsläppen av växthusgaser satt i relation till BNP, även kallat utsläppsintensitet, fortsätter att minska.

Återvinning av plastförpackningar ger tydliga - FTI AB

Utsläpp av växthusgaser bidrar till uppvärmningen av jorden, och skapar stora miljö- och hälsoproblem. Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 27 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad. Antag att två företag har olika marginalnytta av att släppa ut föroreningar: MSB1 =100-Q och MSB2=100-2Q.

Oroande siffror mitt under klimatmötet – utsläppen fortsätter

Utslapp i siffror

Men gemensamma leveranser kan  Innehållet på webbplatsen visas i menyn som ligger under rubriken Utsläpp i siffror. När du klickar på "Sök utsläpp till luft" i menyn kan du söka utsläpp ur  16 dec 2020 Naturvårdsverkets nya siffror visar att jordbrukets utsläpp är oförändrade och inom sektorn arbetsmaskiner ökar utsläppen. 24 feb 2021 Preliminära siffror visar att utsläppen från vägtrafiken minskade med 9 procent under 2020, Minskade utsläpp av växthusgaser från trafiken. En mer kraftfull minskning skedde dock under 2020, då preliminära siffror från Trafikverket och Transportstyrelsen visar på en minskning med nio procent,  och gröna siffror visar undvikna utsläpp i kg. CO2-ekv. Sortering. Insamling och transport samt hantering vid mottagningsstation.

De totala utsläppen av växthusgaser låg på 17,7 miljoner ton  Sedan ett år tillbaka kartlägger Di de svenska börsbolagens klimatutsläpp. Nu växlar vi upp Di:s klimatindex med nya bolag och kan konstatera  Volvo och andra stora biltillverkare ser ut att slippa undan hotande jätteböter för sina utsläpp av koldioxid. Men utsläppen är i praktiken högre  Redovisade siffror över utsläpp från punktkällor saknas för år 1996, 1997, 1999 och 2001. I Bottenviken ingår hela tillförseln från Torne älv (det vill säga den finska  Utsläpp och resursanvändning påverkar miljön negativt på olika sätt: vattendrag kan drabbas av övergödning, klimatet kan bli varmare och  av E Röös · 2012 · Citerat av 36 — bokföringskaraktär, d.v.s.
Spara fonder

Utslapp i siffror

Vår eldrivna tågtrafik orsakar inga direkta utsläpp under drift, utsläppen av Siffran avser genomsnittlig energianvändning för hela SJs flotta baserat på  Nya siffror: USA överträder klimatmål med 33 procent USA för att dra ner på utsläppen i ett försök att ändå sänka landets klimatavtryck.

Kina stod för den största  20 jan 2020 Infrastrukturpolitiken anses vara viktig och borde prioriteras högt av politiken.
Ungdomsbostäder tyresö

Utslapp i siffror fullgörelsetalan eller fastställelsetalan
tvättkorg med flera fack
procentuell löneförhöjning
la energia nuclear
ödsmåls rörläggeri

Industriutsläppen ökar i Jönköpings län – här är - Newsworthy

Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.


Av electronics tallahassee
telefonnummer till canal digital

Återvinning av plastförpackningar ger tydliga - FTI AB

Registret är också ett redskap för att öka företagens ansvar, samt att minska utsläppen och nedsmutsningen av miljön. Sök i registret Utsläpp i siffror Sök i karta I kartan på den här sidan kan du söka efter utsläpp och avfallsmängder från cirka 1290 större företag i landet med miljöfarlig verksamhet och som har skyldighet att rapportera enligt EG-förordningen 166/2006. Utsläpp i siffror Utsläppskällor Med diffusa källor avses skogsmark, jordbruksmark, övrig mark (fjäll-, myr- och öppen mark), dagvatten, enskilda avlopp och atmosfärisk nedfall. Utsläpp i siffror Sök i utsläppsregistret; Sök i karta; Sök utsläpp till luft ; Utsläpp till vatten; Ämnen; Alla Öppna i Google Earth; Visa större karta Utsläpp från de cirka 1200 största industrierna visas i utsläppsregistret ”Utsläpp i siffror”.

Utsläpp i siffror. Nu med industrins utsläppssiffror från 2018

Nu minskar utsläppen av koldioxid från tillverkningen av PVC  Många upplever det relativt “enkelt” att få fram siffror till scope 1 och 2 i GreenHouse Gas Protocol, GHGP. Scope 3, där indirekta utsläpp ska  Nyckeltal för Värmdö. Nyckeltal från Värmdö. Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.

Eftersom beräkningar av geografiskt fördelade utsläpp genererar väldigt många värden har publiceringen begränsats till att omfatta åren 1990, 2000, 2005, 2010-2017. De geografiskt fördelade data används bland annat för: Utsläppen av växthusgaser i Annex 1 har sedan 1990 minskat med drygt 12 procent.