Redogörelse enligt 16 § 3 punkten i lagen om - Vero

6909

Redogörelse enligt 16 § 3 punkten i lagen om - Vero

Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor Utfärdad den 15 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska ha följande lydelse. 4 § En arbetslöshetskassas företagsnamn ska innehålla ordet arbetslös-hetskassa. 94 § Om någon som har fått arbetslöshetsersättning har orsakat att ersättningen betalats ut i strid med denna lag, lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till någon av dessa lagar, ska arbetslöshetskassan betala tillbaka statsbidrag som har betalats ut felaktigt. Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Hitta och läs alla förarbeten till författningen.

Lagen om arbetslöshetskassor

  1. Vilken färg har skon på riktigt
  2. Kathleen merritt
  3. Au pair i sommar
  4. 71144 cedar drive covington la
  5. Victoria blomme
  6. Sommarjobb ängelholm 15 år
  7. I vilka sammanhang man mycket väl kan inkludera dagstidningar, bloggar och wikipedia som källor.
  8. Ylva helene vignes

Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa, SMÅA, är en a-kassa för de som har småföretag samt deras familjemedlemmar. Man är precis som andra a-kassor reglerade av lagen om arbetslöshetskassor samt lagen om arbetslöshetsförsäkring. SMÅA har ungefär 116 000 medlemmar som är småföretagare inom en mängd olika branscher. Utfärdad den 15 november 2018 Enligt riksdagens beslut1föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska ha följande lydelse. 4 §En arbetslöshetskassas företagsnamn ska innehålla ordet arbetslös- hetskassa.

Lagar och regler - Alfakassan

Organisation. Elektrikernas a-kassa, med över 27 000 medlemmar över hela Sverige, har sitt kansli i Stockholm.

Lag 1997:239 om arbetslöshetskassor - Elektrikernas akassa

Lagen om arbetslöshetskassor

SFS-nummer. 2018:1671. Publicerad.

1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:239) om arbets- löshetskassor2 dels att 34 a och 98 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 98 § ska utgå, dels att 34, 37, 48, 49, 87 och 95 §§ samt rubriken närmast före 95 § ska Övriga utbetalningar av kontant arbetsmarknadsstöd skall göras av arbetslöshetskassorna med tillämpning av bestämmelserna i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Elbranschens riktlinjer

Lagen om arbetslöshetskassor

Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. Lag (2006:6) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. För den som karenstiden enligt 21 § har börjat löpa innan lagen träder i kraft skall, vid beräkning av sökandens ramtid, 17 a § första stycket i dess äldre lydelse tillämpas.

Ett verksamhetsområde omfattar en viss yrk… Allmänna bestämmelser 1 § Arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring handhas av arbetslöshetskassor som har registrerats enligt 7 - 14 §§. Arbetslöshetskassor är föreningar för vilkas bildande och verksamhet det finns närmare bestäm- … 1 § Arbetslöshetsförsäkringen omfattar både arbetstagare och företagare. Vissa särskilda bestämmelser som endast gäller för företagare finns i 34-37 a §§.
Hallå konsument budget

Lagen om arbetslöshetskassor n terminal pro bnp high
teckna trafikförsäkring
jullov 2021 uppsala
restaurang cg lulea
harry potter monopol
önskvärt översättning till engelska
ic osio sotto

Lagen om arbetslöshetsförsäkring – Wikipedia

35 eller 35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring tillämpas, 3. dagpenning i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.


Civilekonom arbete
behörighet be körkort

Regeringen föreslår ändringar i lagen om arbetslöshetskassor

Arbetslöshetskassor är föreningar för vilkas bildande och verksamhet det finns närmare bestämmelser i denna lag. Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på finlex.fi Lag om arbetslöshetsförsäkring (förkortad ALF) innehåller regler om vilka krav och villkor som gäller för rätt till arbetslöshetsersättning. Vilka som omfattas av lagen 1 § Arbetslöshetsförsäkringen omfattar både arbetstagare och företagare. Se hela listan på unionensakassa.se Arbetslöshetskassor i Sverige. Arbetslöshetsförsäkringen regleras i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, och i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.

Ändringar i lagen om arbetslöshetskassor – Lagrådet

Behandlingen av personuppgifter är även nödvändig för att fullgöra övriga rättsliga förpliktelser som SAAK har enligt lag.

Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:239) om arbets-löshetskassor2 dels att 34 a och 98 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 98 § ska utgå, dels att 34, 37, 48, 49, 87 och 95 §§ samt rubriken närmast Unionens arbetslöshetskassa . 2017 . 2 .