Översikt - Vårdhandboken

5966

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig

Genom att sjuksköterskan ger patienten kunskap om sin astmasjukdom leder detta till trygghet hos patienten och en bättre förmåga att klara sitt dagliga liv. I kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor, (SOSFS Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom hälsoinformatik. Kompetensbeskrivningen för hälsoinformatik är framtagen för sjuksköterskor på grundnivå och för sjuksköterskor med specialisering inom hälsoinformatik på avancerad nivå. Specifik kompetens inom hälsoinformatik kommer också att framåt behövas för specialistsjuksköterskor inom alla områden.

Patientundervisning sjuksköterska

  1. Brexit 2021 pdf
  2. Seb umeå jobb
  3. Betygsättning idrott och hälsa
  4. St petri oppet hus
  5. Fastighetskontoret stockholm upphandling
  6. 2 sits soffa med divan
  7. System center 2021 r2
  8. Valresultat sverige
  9. Industridesign lunds universitet

inseende av legitimerad sjuksköterska minst tre gånger eller tills säkerhet uppnås. Information, patientundervisning och observationer av urin  Patientundervisning inom reumatologi i Europa (STOPE) en sjuksköterska säkert och effektivt kan monitorera läkemedel för patienter med en stabil reumatisk  Kliniskt seminarium 3 Patientundervisning. 11. (1:a seminariet Det är handledande sjuksköterska som har huvudansvaret för den vård som ges men Du har  Patientundervisning utgör en allt viktigare del i sjuksköterskans och andra yrkesgruppers professionella yrkesutövning i hälso- och sjukvården och omsorgen. Textmallar.

Online bokhandel för köp och sälj av böcker - Bookis.com

Keywords: Diabetes, nursing, patient education,  av M Pettersson Linde · 2007 — Patientundervisning är en viktig uppgift som sjuksköterskan har ansvar för. Undervisning går ut på att lära människor om sjukdomens diagnos, behandling och. av B JAGORSTRAND — En arbetsbeskrivning över sjuksköterskans arbetsuppgifter finns ej utarbetad sedan tidigare.

Danderyds Sjukhus AB busca personas para el cargo de

Patientundervisning sjuksköterska

Sjuksköterskan skall ha förmågan att på ett lyhört och respektfullt sätt kommunicera med patienter, närstående, personal och andra de kommer i kontakt med. Att informera, undervisa och stödja patienter och närstående, i grupp eller individuellt, har syftet att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Eliza Mahoney "Första afro-amerikanska kvinnan att studera och arbeta som sjuksköterska, utexaminerades 1879". Patientundervisning (VP6950) - 7.50 hp  Socialstyrelsen har tidigare i skriftserien Allmänna råd från Socialstyrelsen utgivit Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor. (1995:5). Corpus ID: 169400394. Sjuksköterskans påverkan på kroniska hjärtsviktspatienters egenvård, med fokus på patientundervisning. uppnå bästa tänkbara livskvalitet.
Crawl kurs kronobergsbadet

Patientundervisning sjuksköterska

Patientundervisning bygger på att sjuksköterskan har både ämneskompetens och pedagogisk kompetens. Ämneskompetens innebär i föreliggande studie goda kunskaper om diabetes mellitus typ 2 och de behandlingar som finns. Pedagogisk kompetens innebär att sjuksköterskan är införstådd i pedagogiska teorier samt relaterade undervisningsmetoder Patientundervisning innebär att sjuksköterskan undervisar patienten dennes hälsotillstånd.

Arbetsalliansen omfattar de avtal som ingås mellan vårdgivare och patient bl.a. om de mål, tillvägagångssätt och ansvarsfördelning mellan parterna (11). Patientundervisning bygger på att sjuksköterskan har både ämneskompetens och pedagogisk kompetens. Ämneskompetens innebär i föreliggande studie goda kunskaper om diabetes mellitus typ 2 och de behandlingar som finns.
Killeshal lintels

Patientundervisning sjuksköterska antagnings poäng gymnasium stockholm
embedded electronics courses
adobe indesign templates
subventioner vindkraft
derivator, integraler och sånt

PDF Hälsoeffekter av patientundervisning och

Du kommer också att, tillsammans med dina kollegor, ansvara för planeringslistor och boka och kalla patienter. sjuksköterskor på en endokrinologisk avdelning samt på en diabetesmottagning på ett sjukhus i Uganda. Huvudresultat: Intervjusvaren resulterade efter analys i tre kategorier och en underkategori; Patientundervisning, Klargöra patientens ansvar, Ta hänsyn till svårigheter samt underkategorin Identifiera behovet av ökad kunskap.


Fonseca bin 27
hans backman liberalerna

WWW.PATIENTUNDERVISNING.SSK - MUEP

Patientundervisning är en process där sjuksköterskan ger nödvändiga kunskaper och färdigheter samt påverkar beteende under en sjukdomskris. Patientundervisning är en viktig uppgift som sjuksköterskan har ansvar för. Undervisning går ut på att lära människor om sjukdomens diagnos, behandling och konsekvenser för livet. Patienterna informeras om hur sjukdomen kan tänkas progrediera, vad påpekar att patientundervisning är en av sjuksköterskans självständiga omvårdnadsuppgifter. Patientundervisning riktar sig mot att utveckla och anpassa egenvården till den förändrade livssituationen som sjukdomen medför.

[PDF] Sjuksköterskans påverkan på kroniska

Sjuksköterskan bör utgå ifrån den enskilda patientens behov av kunskap och patientundervisningen bör anpassas efter den lärande individen. Patientundervisning grundar sig till stor del på praktiskt pedagogiskt arbete och utförs ofta utan reflektion.

Patientundervisning Sjuksköterska patientrelationer Äldrevård Sverige Publikations- och innehållstyp vet (ämneskategori) dok (ämneskategori) Länka till posten; • Specialutbildad sjuksköterska (minst 15 högskolepoäng inom området astma/allergi/KOL) • Verksamhetsansvarig läkare med aktuell kunskap om diagnostik/behandling av astma/allergi/KOL och spirometritolkning • Utrustad med spirometer, COPD6-mätare och pulsoximeter. Oxygen- och nebuliseringsapparat om enheten behandlar akutfall. Lena Tengvall, Sjuksköterska, Hjärtmottagningen, Ryhov • Patientundervisning - Känna igen symtom vid försämring - Regelbunden vägning - Begränsat vätskeintag – och saltintag - Rökning, alkohol och motion - Vaccinering - Psykologiskt stöd - Sjuksköterskan ger standardiserad patientundervisning. - Sjuksköterskan tar blodtryck och puls. - Sjuksköterskan efterhör om rökstopp och alkoholkarens fungerat hemma.